Familjepension

Anställda som har ITP 2 och som tjänar mer än 483 000 kronor om året (7,5 inkomstbasbelopp), har en särskild familjepension till efterlevande i sin ITP.

ITP 2

Vem får pensionen?

Efterlevande make, maka eller registrerad partner får pension hela livet ut om hon eller han
  • har gift sig med den avlidne innan denne fyllde 60 år
  • har gift sig med den avlidne efter det att denne fyllt 60 år och de varit gifta i fem år eller har gemensamma barn.

Den anställdes sambo har inte rätt till ITPs familjepension.

Den avlidnes barn får också pension fram till och med den månad de fyller 20 år.

Om den efterlevande maken, makan eller registrerade partnern gifter om sig eller registrerar nytt partnerskap före 60 års ålder, upphör pensionsutbetalningarna.

Hur mycket får de efterlevande?

Pensionen beräknas efter
  • den avlidnes lön om han eller hon avlider i aktiv ålder och har ITP
  • den pension som finns intjänad om den avlidne slutat sin anställning före pensioneringen eller om han eller hon redan gått i pension
  • om familjen vid dödsfallet hade barn under 20 år.

Om den avlidne hade kortare tjänstgöringstid än 360 månader minskar pensionen med 1/360-del för varje månad som saknas.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret