Ålderspension

Internetkontoret

ITP 1

Ålderspensionen i ITP 1 är premiebestämd. Det innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.

För anställda över 25 år betalar ni en premie som beräknas på

  • 4,5 % av lönedelar upp till 40 250 kronor per månad
  • 30 % av lönedelar över 40 250 kronor per månad.

ITP-valet

Den anställde placerar själv hela sin ålderspension i ITP-valet. Hur stor pensionen till slut blir beror bland annat på lönens storlek, hur länge den anställde haft ITP och hur han eller hon valt att placera sin ålderspension.

Läs mer om:

Pensionering i förtid
Arbeta efter 65 år
Gå i pension
Betala kompletterande premier

ITP 2

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien.

Vi kan alltså redan nu säga hur stor den utlovade ålderspensionen blir om dagens förutsättningar fortsätter att gälla fram till den anställdes pensionsålder. Den premie ni betalar ska räcka till den utlovande pensionen. Ålderspensionen i ITP 2 förvaltas av Alecta.

Så här beräknas ålderspensionen

Ålderspensionen räknas ut med hjälp av olika procentsatser i olika inkomstskikt

Årslön i kronor Basbelopp Ålders-pension i % av årslönen
Upp till 
483 000 kr
0-7,5 ibb* 10 %
483 000 – 1 288 000 kr 7,5-20 ibb 65 %
1 288 000–
1 932 000 kr   
20-30 ibb 32,5 %

* inkomstbasbelopp

Den som slutar sin anställning före pension, får den ITP-pension som finns intjänad när det är dags att betala ut den.

Tjänstetid på 30 år

För att den anställde ska få maximal ålderspension krävs en tjänstetid på 360 månader (30 år) från 28 års ålder. Som pensionsgrundande tjänstetid räknas förutom arbete även

  • föräldraledighet
  • sjukskrivning
  • anställning med annat pensionsavtal
  • repövning.

En högre tjänstetid än 360 månader ger inte en större pension.

ITPK-valet

Den anställde har också en kompletterande ålderspension, ITPK, som den anställde själv placerar. Premien motsvarar två procent av lönen.

Läs mer om:

Tiotaggare
Pensionering i förtid
Arbeta efter 65 år
Lönekapning
Gå i pension
Betala kompletterande ITPK-premier

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.