ITP, ITPK och TGL

Tjänstepensionen ITP kompletterar det skydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Internetkontoret

ITP 1

Vem har ITP 1?

 • Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1.

Om företaget har ansökt och beviljats ITP 1 för alla anställda tjänstemän kan ITP 1 gälla för alla, oavsett ålder.

Är ni medlemmar i KFO gäller annan ålder. Läs mer här.

Vem kan teckna ITP?

Arbetsgivare som har kollektivavtal, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation eller genom hängavtal med något PTK-förbund, ska teckna ITP och även tjänstegrupplivförsäkringen TGL för sina tjänstemän.

ITP 1 innehåller

 • ålderspension
 • sjukpension
 • familjeskydd
 • återbetalningsskydd.

TGL

Den anställde ska också ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

ITP 2

Vem har ITP 2?

 • Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare har ITP 2.

Om företaget har ansökt och beviljats ITP 1 för alla anställda tjänstemän kan ITP 1 gälla för alla, oavsett ålder.

Är ni medlemmar i KFO gäller annan ålder. Läs mer här.

Vem kan teckna ITP?

Arbetsgivare som har kollektivavtal, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation eller genom hängavtal med något PTK-förbund, ska teckna ITP och även tjänstegrupplivförsäkringen TGL för sina tjänstemän.

ITP 2 innehåller

 • ålderspension
 • sjukpension
 • familjepension

Den anställde har dessutom ITPK som innehåller

 • kompletterande ålderspension
 • återbetalningsskydd
 • familjeskydd

TGL

Den anställde ska också ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

Läs mer om hur ITP 1 och ITP 2 fungerar

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.