Vad svarar Collectum på? Vad svarar Alecta på?

Det händer att vi får frågor om när ni ska kontakta oss på Collectum och när ni ska vända er till Alecta. Nedan har vi listat hur uppgifterna är fördelade mellan våra verksamheter.  

Collectum svarar på frågor om

 • den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP
 • teckning av pensioneringsavtal
 • fusioner och ombildningar
 • konkurser och likvidationer
 • grunduppgifter som arbetsgivaren rapporterar in
       - den anställdes lön
       - alternativ ITP
       - förteckning över anställda
 • undantag, utträde, avstående
 • sjuk- och dödsfallsanmälan
 • den samordnade fakturan
 • löneskatteunderlag för ITP 1 och ITPK
 • allt som rör ITP 1- och ITPK-valen (inkl. familjeskydd och återbetalningsskydd)
 • val av förmånstagare till ITPK och TGL
 • årsbesked för ITP och ITPK i röda kuvertet
 • uppgifter om pensionsmedförande lön
 • kompletterande premier och LP premier
 • avstående familjepension
 • slutbetalning av ITPK
 • premieberäkning ITP 1 och ITPK.
   

Alecta svarar på frågor om

 • premieberäkning ITP 2
 • skadereglering (ITP sjukpension)
 • fortsättningsförsäkring (ej nyteckning)
 • beräkning av frilagd premie, alternativ ITP inklusive fribrevsuppgifter
 • samordning
 • löneskatt för ITP 2
 • kostnadsprognoser ITP 2
 • ITP 2 förmåner
 • avgångspension för ITP och TGL
 • slutbetalning av ITP 2
 • offerter och premieberäkningar för individuell pensionsåldersändring
 • familjepension.
   
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret