Vad är avtalad pensionsplan?

Varje anställd tillhör en pensionsplan. Som företag kan ni ha anställda som tillhör olika pensionsplaner, som exempelvis ITP 2, ITP sjö, ITP skärgård, ITP bemanning osv. De olika avtalade pensionsplanerna har en kod som är specifik för varje företag.

Observera att ni kan ha olika koder för avtalad pensionsplan om ni exempelvis har flera olika typer av deltidspensionspremier. Ni ser era pensionsplaner i internetkontoret.

Enklast rapporterar ni ändringar och gör anmälan om nyanställda i vårt internetkontor.

Använder vi blanketter måste koden för den avtalade pensionsplanen fyllas i på följande blanketter:

  • Anmälan till ITP, ITPK och TGL, ITP 2 (2399)
  • Anmälan av anställd inom sjöbefälsområdet, ITP 1 (0071)
  • Anmälan av anställd inom sjöbefälsområdet, ITP 2 (0072)
  • Anmälan av anställd inom ITP bemanning (1300)
  • Byte av avtalad pensionsplan (4253)
  • Övergång till ITP 1 (0101).


Ni måste ange avtalad pensionsplan!

På ovanstående blanketter måste det vara angivet vilken plan den anställde tillhör. Vårt system kan inte registrera de här blanketterna annars, och vi kommer därför att skicka tillbaka blanketter som saknar uppgift om avtalad plan.

Avtalad pensionsplan fylls i automatiskt

För att ni ska slippa hålla reda på koderna för era olika planer, har vi skapat en funktion som fyller i koden för den aktuella planen automatiskt.

När du är på blankettsidan och väljer en av de ovanstående blanketterna, får du upp en ruta på skärmen. När du fyller i organisationsnumret i rutan, visas pensionsplanerna som är knutna till ert företag. Välj blanketten för den plan som är aktuell. Koden blir då förifylld på blanketten.

Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

Internetkontoret

Blanketter och trycksaker

Blanketter
Trycksaker