Anmäla ny medarbetare

Anmäl fortlöpande nya medarbetare till oss så att de får rätt nivå på sin tjänstepension ITP. Enligt ITP-planen ska tjänstemän som är födda 1979 eller senare ha ITP 1 och tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare ha ITP 2. Ert företag kan också ha förhandlat om att ITP 1 ska gälla för samtliga tjänstemän, oavsett ålder.

Forms in English

Internetkontoret

Den här ändringen kan du inte längre rapportera på blankett. Logga in på internetkontoret för att rapportera lön.

Har ni inte internetkontoret?
Ring oss på 08-508 981 00.