Anmäla lön

För ITP 1 ska ni varje månad anmäla den utbetalda bruttolönen – oavsett om lönen har ändrats från föregående månad. För ITP 2 ska ni anmäla pensionsmedförande årslön (avtalad månadslön x 12.2) varje gång den avtalade månadslönen ändras, normalt en gång per år vid lönerevision.

Forms in English

Internetkontoret

Den här ändringen kan du inte längre rapportera på blankett. Logga in på internetkontoret för att rapportera lön.

Har ni inte internetkontoret?
Ring oss på 08-508 981 00.