Övergång till ITP 1


Fyll i organisationsnumret (xxxxxx-xxxx) och klicka på ”sök”.

Har du enskild firma: Fyll i personnumret inkl. sekelsiffran(yyyymmdd-xxxx) och klicka på ”sök”.

När du får upp blanketten, fyll i den på skärmen för snabbare och säkrare hantering. Glöm inte att skriva under blanketten när du skrivit ut den.


Dessa fält kommer man sätta i Epimallen men går att ändra här nu för att testa

(detta fält styr vilken huvudproduktnummer den ska söka efter)

(detta fält styr vilken pdf som ska öppnas)
Skriv in koden i rutan och klicka sedan på knappen.  
Skriv in koden i rutan och klicka sedan på knappen.