Välkommen

På den här hemsidan finns information för er som arbetar med utveckling och uppdatering av Collectums ITP-moduler. ITP-modulen möjliggör rapportering av ITP via fil för arbetsgivare.

Kravspecifikationer
Collectums kravspecifikationer uppdateras var sjätte månad. Vid den senaste revisionen gjordes inga större förändringar.  Läs mer

 

Uppdaterade villkor

Avtalsdokumentet Krav på företag med ITP-modul får en ansiktslyftning och byter samtidigt namn till Avtal gällande utveckling och tillhandahållande av ITP-modul.

Utveckling av ITP-modul?

Här få du som ska nyutveckla en ITP-modul hjälp och guidning.

Här får du som ska vidareutveckla en ITP-modul hjälp och guidning.