Så gör du ITPK-valet

Du har möjlighet att göra val för en del av din tjänstepension. Det gör du i ITPK-valet via en särskild valblankett.ITPK är bara en del av din tjänstepension. Den största delen har du i Alecta.

Det du ska välja i ITPK-valet är: