E-legitimation

När du ska logga in i internetkontoret behöver du en personlig e-legitimation (kallas ibland bank-ID) eller en e-tjänstelegitimationen.

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation kan liknas vid ett id-kort som du använder för att legitimera dig och underteckna handlingar elektroniskt på internet.

         

Personlig e-legitimation från bank eller Telia

E-tjänstelegitimation från Steria 

Vem äger e-legitimationen?

En personlig e-legitimation är din privata egendom.

Det är din arbetsgivare som äger e-legitimationen.

Hur legitimerar jag mig?

Med ditt personnummer.

Med tjänsteidentitetsnumret som, något förenklat, består av organisationsnumret för företaget du representerar + ditt anställningsnummer.

Hur kan
e-leg användas?

Du kan använda den privat och i jobbet, enligt utfärdarens instruktioner. När du använder e-leg i arbetet ska du följa de regler som gäller på din arbetsplats.

Du kan inte använda den privat, utan bara i tjänsten enligt föreskrifterna som gäller på din arbetsplats och enligt Sterias allmänna villkor för
e-tjänstelegitimationer.

Vem kan beställa
e-leg?

Var och en som har ett svenskt personnummer.

Alla organisationer kan beställa e-tjänstelegitimationer till sin personal.

Hur skaffar jag
e-leg?

Utfärdas av ett antal banker och Telia. Har du internettjänst hos en bank, kan du logga in där och beställa e-leg. Är du inte kund i någon bank, kan du skaffa e-leg genom BankID eller Telia.

Du eller någon annan på din arbetsplats fyller i
beställningsformuläret på Sterias hemsida, skriver ut det och får den underskriven av en behörig firmatecknare hos din arbetsgivare. Den underskrivna beställningen skickar du med post till Steria.

Vad kostar det?

Det varierar mellan olika utfärdare.

895 kronor + moms. Porto tillkommer.

Hur länge gäller
e-leg?

Vanligen ett år, men det kan variera. Kontakta din bank eller Telia om du har frågor kring detta.

Två år. Därefter måste du kontakta Steria för att ansöka om en ny period.

 

Läs mer

www.e-legitimation.se       

Sterias specifika information för Collectum


 
Har du nytta av informationen?
Hjälp oss att förbättra vår hemsida genom att lämna en kommentar här.

E-leg som fungerar hos oss

Behörigheter "hänger med"

Om du idag använder vårt internetkontor och vill gå över till e-tjänstelegitimation, så kommer de behörigheter du har i internetkontoret att flyttas över till din e-tjänstelegitimation.

Administrera flera företag?

Ska du fungera som huvudadministratör för flera företag eller organisationsnummer? Ska du använda en e-tjänstelegitimation? Du behöver då inte en e-tjänstelegitimation per företag/organisationsnummer, utan du skaffar bara en e-tjänstelegitimation som är knuten till din egen arbetsplats.

Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.