Avstå familjepension

Du som har ITP 2 och en årslön över 483 000 kronor (motsvarar en månadslön på 39 590 kr), kan nu välja om du vill styra över dina framtida inbetalningar från ITP familjepension till din egen ålderspension istället.

Varför ska man avstå familjepension?

Ett skäl att avstå framtida inbetalningar till din familjepension kan vara om du inte har någon förmånstagare (se tabellen nedan). Då kan du istället förstärka inbetalningarna till din kompletterande ålderspension ITPK.

Är du sambo?

Om du behöver ett efterlevandeskydd som inkluderar sambo kan du avstå från familjepensionen och låta en del av din förstärkta ITPK-premie gå till ITPK familjeskydd.  

Du som har ITPK familjeskydd sedan tidigare, kan fundera över om du vill förlänga utbetalningstiden eller höja utbetalningsbeloppet. I vissa fall kan du behöva fylla i en hälsodeklaration.

ITP familjepension

ITPK familjeskydd

Förmånstagare

  • Make, maka, registrerad partner
  • Barn under 20 år

Avlider du före pensioneringen betalas pengarna i tur och ordning till 

  • make, maka, registrerad partner eller sambo
  • barn oavsett ålder

Hur lång är utbetalningstiden?

Efterlevande make, maka, reg. partner får familjepension efter dig livet ut. Begränsningar finns vid giftermål nära pensioneringen. Läs mer.

Du väljer utbetalningstid - 5, 10, 15 eller 20 år (dock som längst tills du skulle ha fyllt 70 år).

Hur stort belopp får förmånstagaren?

Månadsbeloppet före avståendet kan du se i ditt årsbesked. Ring oss om du vill veta månadsbeloppet efter avståendet.

Du väljer 1-4 prisbasbelopp per år.
Här ser du hur stort beloppet är varje månad.

Vilken premie handlar det om?

Premien är individuell. Kontakta oss så skickar vi dig uppgifter om din nuvarande premie och annan relevant information.

Kostnaden varierar beroende på din ålder, utbetalnings-tiden och det belopp du väljer. Läs mer.

Är familjen tillräckligt försäkrad?

Även du som är gift eller registrerad partner kan ha skäl att fundera över vilket behov av efterlevandeskydd som familjen har. Anser du att familjen är tillräckligt försäkrad, kan du förstås låta hela ITPK-premien gå till din egen ålderspension. Behöver du få mer information för att fatta ditt beslut, så kontaktar du oss.

Vad innebär ett avstående?

När du avstår, avbryts inbetalningarna till din familjepension och de styrs istället över till din ITPK.

Tidigare gjorda inbetalningar till familjepensionen kan du inte föra över till ITPK, utan denna pension finns kvar hos Alecta. Skulle du ha förmånstagare till familjepensionen (se nedan) när du avlider, får de denna pension efter dig.

Viktigt att veta

Storleken på den framtida inbetalningarna kan variera över tid beroende på kommande års inkomstbasbelopp, din egen löneutveckling och de premier din arbetsgivare betalar till Alecta.

Ditt avstående är permanent

Avståendet gäller till dess att du går i pension och för samtliga anställningar med ITP 2 som du kan ha fram till dess. Detta gäller även om din familjesituation ändras framöver.